Nosar upp bra prylar till hemmet

Så skyddar du dig mot åskan


skrivet den 09 feb av Admin, klockan:13:10

Den enklaste och billigaste åtgärden är att dra ut alla sladdar 
till den elektroniska utrustningen när det åskar. Men det är ju inte alltid man är hemma. Det säkraste är därför att installera jordfelsbrytare och ett överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp.

Den absoluta merparten 
av alla skador som förorsakas av blixtnedslag beror på överspänning när blixten följt el- eller teleledningar in i byggnaden. Det behövs bara en sekundsnabb spänningstopp för att som datorer, platt-TV etc ska förstöras.

Hemförsäkringen gäller vid åska men kostnaderna för dem som drabbas blir ändå ofta kännbara, inte minst för dem som har mycket hemelektronik. Självrisk och åldersavdrag gör att de egna kostnaderna kan bli ganska höga om trasig elektronik måste ersättas med ny.

Tänk också på 
att säkerhetskopiera de viktigaste datafilerna. Förlorade familjebilder eller viktig information är inget man kan få tillbaka på försäkringen, säger Hans Möller.


Be the first to rate this post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Comments are closed